Gizliliğiniz Relax Mode için önemlidir. 

Bu yüzden, bilgilerinizi nasıl topladığımıza, kullandığımıza ve kaydettiğimize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturduk. Gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgi edinmek için lütfen biraz vaktinizi ayırın ve sorunuz olduğu takdirde bize iletin. 

Sanal mağaza olarak satış yapan şirketimiz Relaks Mode Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., gerek web sitemizi (www.relaxmode.com.tr) kullanırken, gerekse doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki sebepleri: 
Relaks Mode Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sanal mağaza olarak hizmet verdiği “www.relaxmode.com.tr” internet sitesinde üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistikî çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “www.relaxmode.com.tr” hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

Kişisel Veri Saklama Süresi 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 
Kişisel verileriniz, şirketimiz/ internet sitemiz/ çağrı merkezimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Resmi Makamlarla Kişisel Veri paylaşımı: 
“www.relaxmode.com.tr” adlı sitemize ziyaretinize veya sitemize üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgilerinizi, güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
7. Yukarıdaki 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler 
Relax Mode, işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin “www.relaxmode.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bunun yanında, kullanıcılar, “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ile ilgili her türlü taleplerini [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler. 
 

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.


Bizimle İletişime Geçin 
E-posta: [email protected] 
İletişim adresi: Sanayi Caddesi No.31 35410 Sarnıç – Gaziemir, İzmir 
Telefon numarası: 0 232 281 51 51 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

relaxmode.com.tr olarak alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.